Tidslinjen

En seksårig investeringsplan

En afgørende del af forretningsstrategien er, at Mojo Capitals investerer i boliger på Costa del Sol over over en årrække på maksimalt seks år. Det første år dedikeres til at finde de mest fordelagtige investeringsejendomme på markedet, det næste år går med renovering af opkøbte ejendomme. En lille renovering af en lejlighed kan tage 3-4 måneder, og en luksusvilla op til 12-18 måneder. 

Det tredje til femte år varierer, alt efter hvor ejendommene er i udviklingsprocessen. Enten udlejes boligerne via Mojo Rentals løbende eller under salgsperioden, eller også sælges boligen, hvis det resulterer i et bedre afkast (ROI) end ved ferieudlejning, og dermed kan vi geninvestere pengene i en ny bolig.

Få et overblik over kapitalfondens seksårige investeringsplan herunder:

General tidsinje - Mojo Capitals

Det første år:

Det første år dedikeres til at finde de mest fordelagtige investeringsejendomme på markedet. ”Time is money” og det er vi meget bevidste om, men vi ønsker at sikre os det et godt købmandskab ved at opnå attraktive indkøbspriser.

Det andet år:

Dette er renoveringsåret. En lille renovering af en lejlighed kan tage 3-4 måneder, og en luksusvilla op til 12-18 måneder.

Vi har fokus på at kunne igangsætte en renovering så hurtig som muligt, og arbejder tæt sammen med vores arkitekter for at kunne udnytte den nye lov fra 2022 omkring ”Responsible Declaration”. Denne lov giver mulighed for at igangsætte selv større renoveringsprojekter uden at skulle vente måneder eller endda år på at få en renoveringstilladelse.

Det tredje til femte år:

Her er der to muligheder, alt efter hvor ejendommene er i udviklingsprocessen:

  1. Udlejning af ejendommene via Mojo Rentals SL løbende eller under salgsperioden
  2. Salg af boligen, hvis det resulterer i et bedre afkast (ROI) end ved ferieudlejning, og dermed ”Reinvest” i en ny bolig.

Det sjette år:

Salg af investeringsboligerne og frivillig likvidering af Mojo Capitals I SL og Mojo Capitals I A/S og senere II, III, IIII og så videre.

Fonden likvideres således frivilligt efter maksimalt seks år. Det er dog muligt, at der sker en likvidering tidligere, hvis det anses som værende en finansiel fordel med henblik på fondens afkast, investeringsmuligheder og markedsudvikling generelt.

“J-kurven” viser hvordan værdien i en investering falder det første år efter overtagelsen, som følge af afholdelse af omkostninger til etablering og drift af selskabet. Som det fremgår af grafen, indtræffer værditilvæksten typisk først efter et par år, når de værdiforøgende tiltag og investeringer begynder at have en effekt.

Vaerdi chart

Gennemsigtighed

Mojo gør tingene anderledes end mange andre på Costa del Sol, og Mojo Capitals er ingen undtagelse. Vi er stolte over at kunne differentiere os fra de traditionelle kapitalfonde. Du kan derfor forvente at blive en del af rejsen, fra vi river den første mur ned til vi har en køber og en kontrakt klar!

Vi går ind for ærlighed, gennemsigtighed og personlige kunderelationer, hvilket vi blandt andet kombinerer med digitale værktøjer og strategier.

Derfor kan du som investor løbende forvente at modtage videorapporter, billeder og anden dokumentation samt fysiske møder på enten vores kontor i København eller på Costa del Sol for at sikre gennemsigtighed og god kommunikation gennem hele processen.

“At være visuel og interaktiv er en genial måde at kommunikere med mennesker på. Det hele er en del af at have en åben og ærlig relation – folk skal tro på os.” 

Jacob Johasen
Co-Founder