Statusrapporter

Investorbriefings

Senest den 20. januar, 20. april, 20.  juli og 20. oktober hvert år, udarbejdes der en statusrapport på selskabets aktiviteter og økonomi. Disse rapporter understøttes af videopræsentationer, og efterfølgende individuelle videoopkald eller fysiske besøg på Mojo Capitals kontor i København eller på Solkysten.