Status Rapporter

Investorbriefings

Senest den 20. januar, 20. april, 20.  juli og 20. oktober hvert år, udarbejdes der en statusrapport på selskabets aktiviteter og økonomi. Disse rapporter understøttes af videopræsentationer , og efterfølgende individuelle videoopkald eller fysiske besøg på Mojo Capitals kontor i København eller på Solkysten.