Kapitalfondens struktur

Hvad er Mojo Capitals og hvordan fungerer det?

1. Alternativ investeringsfond

Mojo Capitals er en alternativ investeringsfond (AIF), som forvaltes af Mojo Capitals Management ApS (et FAIF-selskab), der tager sig af renovering og daglig drift. Denne unikke struktur muliggør, at du som investor kan opnå særlige driftsmæssige skattefordele.

2. Investeringstilgang

Vores investeringstilgang tager udgangspunkt i nybyggeri, “Bank Repossessions”, tvangsakutioner og især ældre, lukrative boliger med en super beliggenhed, der kræver en del renovering, men hvor vi kan optimere rumfordelingen.

3. Registrering og revision

Processen med at blive registeret som AIF (Alternativ Investment Fond) og FAIF (Forvaltere af Alternativ Investment Fond) hos Finanstilsynet er ikke en nem rejse at begive sig ud på, men med hjælp fra Deloitte København er vi kommet godt i mål.

4. Værdiopgørelse

Der udarbejdes årligt uafhængige vurderingsrapporter for alle ejendomme i forbindelse med årsregnskabet. I Spanien opgøres datterselskabets egenkapital baseret på den indre værdi, hvor handelspris, handelsomkostninger og renoveringer må medtages.

5. Gennemsigtighed

Vi går ind for ærlighed, gennemsigtighed og personlige kunderelationer, hvilket vi kombinerer med digitale værktøjer og strategier. Derfor tager vi vores investorer med på hele rejsen ved hjælp af fysiske møder, videorapporter, billeder og anden dokumentation.

6. Samarbejdsmodellen

Forstå opbygningen af Mojo Capitals i forhold til samarbejdspartnere og founders. Nedenstående figur illustrerer hvordan samarbejdsmodellen i kapitalfonden forløber.

samarbejdsmodellen
0,9% Administration Fee

Som det fremgår af overstående figur, vil Mojo Capitals I A/S (efterfølgende Mojo Capitals II A/S, Mojo Capitals III A/S og så videre) have en samarbejdsaftale med Mojo Capitals Management ApS vedrørende driften af Mojo Capitals og de porteføljeejendomme, som opkøbes gennem Mojo Capitals I SL (efterfølgende Mojo Capitals II SL, Mojo Capitals III SL, og så videre). Dette sker i form af et meget attraktivt Management Fee på 0,90% per år af den etablerede selskabskapital.

12% Management Success Fee

Takket være partneraftalen med Mojo Estates SL får kapitalfonden en lang række fordele og rabbatter under konceptet Mojo 360°. Founders og dermed Management selskabets primære belønning og motivation skal findes i medejerskabet og sluttelige 12% Succes Fee af overskuddet. Det vil sige, at 88% af overskuddet udbetales tilbage til investorerne sammen med den indskudte kapital, når kapitalfonden likvideres efter maksimalt seks år.

3% Founders Fee

Investorer indtræder normalt altid til væsentlige overkurser i investeringsfonde for Founders indsats med at etablere fonden og kapitalrejsning. Vi har valgt en for investorerne mere attraktiv model, hvor investeringen foregår til kurs 100 , hvilket betyder, at der ikke vil ske en normal fortynding. Først ved likvidering af selskabet sker der er en udlodning på 3% til Founders af den samlede tegnede kapital.

Vores mål og mission

Vores mål er et årligt afkast på 10% efter spansk skat – og det bedste er, at overskuddet bliver skattefrit, hvis du investerer via et dansk holdingselskab.

Mojo Capitals’ skattemæssige fordele kan i sidste ende kan føre til den såkaldte “Golden Triangle”, som enhver investor er på udkig efter. Det, som vi på dansk kalder den gyldne trekant, er en investeringsmulighed, hvor profitten er bedre end ved aktier, sikkerheden er det samme som ved obligationer og udgifterne svarer til en EFT (Exchange Traded Fund). Dette er Mojo Capitals’ mission.

Registrering og revision

Processen med at blive registeret som AIF (Alternativ Investment Fond) og FAIF (Forvaltere af Alternativ Investment Fond) hos Finanstilsynet er ikke en nem rejse at begive sig ud på, men med hjælp fra Deloitte København er vi kommet godt i mål.

Alle registreringer overfor Finanstilsynet er udarbejdet af Deloitte, der også har stiftet Mojo Capitals I A/S CVR nr. 42837067 (AIF) og Management selskabet Mojo Capitals Management ApS CVR nr. 42855537 (FAIF).