Kapitalfondens struktur

Hvad er Mojo Capitals og hvordan fungerer det?

1. Alternativ investeringsfond

Mojo Capitals er en alternativ investeringsfond (AIF), som forvaltes af Mojo Capitals Management ApS (et FAIF-selskab), der tager sig af renovering og daglig drift. Denne unikke struktur muliggør, at du som investor kan opnå særlige driftsmæssige skattefordele.

2. Investeringstilgang

Vores investeringstilgang tager udgangspunkt i nybyggeri, “Bank Repossessions”, tvangsakutioner og især ældre, lukrative boliger med en super beliggenhed, der kræver en del renovering, men hvor vi kan optimere rumfordelingen.

3. Registrering og revision

Mojo Capitals og Mojo Capitals Management er blevet registeret som AIF (Alternativ Investment Fond) og FAIF (Forvaltere af Alternativ Investment Fond) Vi har brugt Deloitte København til godkendelse hos Finanstilsynet. PriceWaterhouseCoopers (PwC) København og PwC Málaga står for vores revision.

4. Værdiopgørelse

Der udarbejdes årligt uafhængige vurderingsrapporter for alle ejendomme i forbindelse med årsregnskabet. I Spanien opgøres datterselskabets egenkapital baseret på den indre værdi, hvor handelspris, handelsomkostninger og renoveringer må medtages.

5. Gennemsigtighed

Vi går ind for ærlighed, gennemsigtighed og personlige kunderelationer, hvilket vi kombinerer med digitale værktøjer og strategier. Derfor tager vi vores investorer med på hele rejsen ved hjælp af fysiske møder, videorapporter, billeder og anden dokumentation.

6. Samarbejdsmodellen

Forstå opbygningen af Mojo Capitals i forhold til samarbejdspartnere og founders. Nedenstående figur illustrerer hvordan samarbejdsmodellen i kapitalfonden forløber.

samarbejdsmodellen
2% Administration Fee

Som det fremgår af overstående figur, vil Mojo Capitals I A/S (efterfølgende Mojo Capitals II A/S, Mojo Capitals III A/S og så videre) have en samarbejdsaftale med Mojo Capitals Management ApS vedrørende driften af Mojo Capitals og de porteføljeejendomme, som opkøbes gennem Mojo Capitals I SL (efterfølgende Mojo Capitals II SL, Mojo Capitals III SL, og så videre). Dette sker i form af et meget attraktivt Management Fee på 2% per år af den etablerede selskabskapital.

12% Management Success Fee

Takket være partneraftalen med Mojo Estates SL får kapitalfonden en lang række fordele og rabatter under konceptet Mojo 360°. Founders og dermed Management selskabets primære belønning og motivation skal findes i medejerskabet og sluttelige 12% Succes Fee af overskuddet. Det vil sige, at 88% af overskuddet udbetales tilbage til investorerne sammen med den indskudte kapital, når kapitalfonden likvideres efter maksimalt seks år.

3% Founders Fee

Investorer indtræder normalt altid til væsentlige overkurser i investeringsfonde for Founders indsats med at etablere fonden og kapitalrejsning. Vi har valgt en for investorerne mere attraktiv model, hvor investeringen foregår til kurs 100 , hvilket betyder, at der ikke vil ske en normal fortynding. Først ved likvidering af selskabet sker der er en udlodning på 3% til Founders af den samlede tegnede kapital.

Registrering og revision

Mojo Capitals II A/S (CVR. nr. 43965190) er en såkaldt AIF (alternativ investeringsfond), som forvaltes af Mojo Capitals Management ApS (CVR nr. 42855537), der betegnes som et FAIF-selskab (Forvalter af en alternativ investeringsfond). Alle registreringer overfor Finanstilsynet er udarbejdet af Deloitte København. PriceWaterhouseCoopers (PwC) København er desuden hovedrevisor på koncernniveau for Mojo Capitals I og II, mens Mojo Capitals I og II SL’s 100% ejede datterselskab har PwC Málaga som sin lokale revisor.