Kapitalfondens struktur

Mojo Capitals I A/S har et mål om at opnå et ROI på cirka 10% per år

Kapitalfondens struktur bygger på investeringsformen, der kaldes for kapitalfondsejerskab. Mojo Capitals I A/S er således en kapitalfond etableret af Per Mønsted og Jacob Johansen, der er bosat på Costa del Sol, samt Joachim Voola Schiødtz, som er bosat i København og direktør for selskabet.

De tre Funding Partners har selv indskudt 400.000 kr. i det etablerede moderselskab Mojo Capitals I A/S og ejer efter kapitalrunden 1,5 % hver (i alt 4,5 %) i form af A-aktier. Derudover er Mojo Estates SL forpligtet til at investere 1 % af den indskudte kapital i form af B-aktier, hvilket efterlader 94,5 % B-aktier til vores fremtidige investorer.

Aktier før- og efter kapitalforhøjelse

Aktier for og efter kapitalforhojelse

AIF – alternativ investeringsfond

Mojo Capitals I A/S er en såkaldt AIF, alternativ investeringsfond, som forvaltes af Mojo Capitals Management ApS, der betegnes som værende et FAIF-selskab, forvalter af en alternativ investeringsfond. Mojo Capitals Management ApS tager sig af renovering og daglig drift af de opkøbte ejendomme.

Der investeres direkte i Mojo Capitals I A/S, hvorefter pengene kanaliseres til selskabets 100 % ejede spanske datterselskab Mojo Capitals I SL. Det er det spanske datterselskab som køber, renoverer, udlejer og sælger ejendommene, som der investeres i.

Efter maksimalt seks år sælges alle porteføljeejendommene i Mojo Capitals I SL, hvorefter Mojo Capitals I SL og Mojo Capitals A/S likvideres frivilligt. Det er også muligt, at ejendommene sælges før de seks år er gået og selskaberne likvideres, hvis det vurderes som værende mere fordelagtigt for et godt afkast.

På grund af kapitalfondens struktur og opbygning, kan denne likvidering sidestilles med et aktiesalg, hvis du som investor har investeret i Mojo Capitals I A/S via et dansk holdingselskab. Det betyder at gevinsten vil være skattefri i dit holdingselskab.

ROI 10% per år

Mojo Capitals I A/S har et mål om at opnå et afkast på cirka 10 % per år efter spansk skat. Det vil sige, at vores mål er cirka 13 % før spansk skat på 25 %, hvilket langt overstiger det afkast, du som investor ville have opnået ved investeringer i almindelige børsnoterede aktier og forhåbentlig med langt lavere risiko.

Samarbejdsmodellen og Succes Fee

For at du som investor får mest muligt indsigt i Mojo Capitals I A/S, har vi udarbejdet en figur, der illustrerer hvordan samarbejdsmodellen i kapitalfonden forløber.

samarbejdsmodellen

0,9% Administrations Fee
Som det fremgår af overstående figur, vil Mojo Capitals I A/S have en samarbejdsaftale med Mojo Capitals Management ApS vedrørende driften af Mojo Capitals I A/S og de porteføljeejendomme, som opkøbes gennem Mojo Capitals I SL. Dette sker i form af et meget attraktivt Management Fee på 0,90% per år af den etablerede selskabskapital.

12% Management Succes Fee
Dette kan kun lade sig gøre fordi partneraftalen med Mojo Estates SL giver en lang række frie ydelser under konceptet Mojo 360°. Founders og dermed Management selskabets primære belønning og motivation skal findes i medejerskabet og sluttelige 12% Succes Fee af overskuddet, der finder sted, når fonden lukker og tilbagebetaler investorernes indskud samt

3% Founders Fee
Investorer indtræder normalt altid til væsentlige overkurser i investeringsfonde for Founders indsats med at etablere fonden og kapitalrejsning. Vi har valgt en for investorerne mere attraktiv model, hvor investeringen foregår til kurs 100 således vil der ikke ske en normal fortynding. Først ved likvidering af selskabet sker der er en udlodning på 3% til Founders af den samlede tegnede kapital.

Medinvestering

Mojo Capitals I A/S får som nævnt glæde af hele konceptet, som vi kalder House of Mojo, i forbindelse med at finde og opkøbe ejendomme samt renovering, mulig udlejning, drift og videresalg. Mojo Estates SL har også hånden på kogepladen, idet ejendomsmæglervirksomheden altid investerer 1 % af, hvad der rejses af kapital i Mojo Capitals I A/S, og alle fremtidige fonde i de kommende år.

Denne investering fra Mojo Estates SL er udover, hvad Funding Partners allerede har investeret i fonden.

Registrering og revision

Processen med at blive registeret som AIF (Alternativ Investment Fond) og FAIF (Forvaltere af Alternativ Investment Fond) hos Finanstilsynet er ikke en nem rejse at begive sig ud på, men med hjælp fra Deloitte København er vi kommet godt i mål.

Nu er vi klar til at åbne op for investorerne i den første fond Mojo Capitals I A/S.

Alle registreringer overfor Finanstilsynet er udarbejdet af Deloitte, der også har stiftet Mojo Capitals I A/S CVR nr. 42837067 (AIF) og Management selskabet Mojo Capitals Management ApS CVR nr. 42855537 (FAIF).

Andre dokumenter udarbejdet af Deloitte er:

  • Forretningsorden
  • Vedtægter
  • Managementaftale
  • Central investor information (PRIPP)
  • Tegningsblanket.

PriceWaterhouseCoopers (PwC) København bliver Mojo Capitals I A/S hovedrevisor på koncernniveau og Mojo Capitals I SL’s 100 % ejede datterselskab får PwC Málaga som sin lokale revisor.

Værdiopgørelse

Der udarbejdes årligt uafhængige vurderingsrapporter for alle ejendomme i forbindelse med årsregnskabet. I Spanien opgøres datterselskabets egenkapital baseret på den indre værdi, hvor handelspris, handelsomkostninger og renoveringer må medtages.

I det danske moderselskab må den aktuelle markedspris (vurderingsprisen) minus omkostninger til salg medtages. Herved vil den forventede reelle værdi af hver investors investering være kendt hvert år via fondens opgjorte indre værdi i Danmark.