Mojo Capitals II – Åben

Mojo Capitals II A/S er et unikt kapitalfondskoncept, der er struktureret som en Real Estate Investment Trust (REIT) med fokus på ejendomsinvestering, renoveringsprojekter samt lejemål. Som investor vil du blive en del af et større Mojo-koncept med alle de kompetencer, erfaringer samt fordelagtige aftaler, der følger med. Du vil bidrage til lokalsamfundet på den bedste kyststrækning i Europa, den spanske solkyst. Med udgangspunkt heri, har vi fundet frem til en investeringsstrategi, der understøtter vores mål om et afkast på 10% efter skat.

Central Investorinformation er klar besked om investeringens indhold, afkast, risiko og omkostninger

Alle investeringsforeninger skal udarbejde dokumentet “Central Investorinformation” på deres investeringsbeviser. Det er et dokument på to sider med klar besked om investeringens indhold, afkast, risiko og omkostninger. Investering Danmark kalder det en varedeklaration på investeringsbeviser.

Varedeklarationen skal udarbejdes på samme måde af alle investeringsforeninger. Emnerne i dokumentet er bestemt af EU, og reglerne gælder for alle investeringsforeninger i EU.

Målet er at gøre det nemt for investorer at sammenligne de forskellige investeringer.