Central Investorinformation

Central Investorinformation er klar besked om investeringens indhold, afkast, risiko og omkostninger

Alle investeringsforeninger skal udarbejde dokumentet “Central Investorinformation” på deres investeringsbeviser. Det er et dokument på to sider med klar besked om investeringens indhold, afkast, risiko og omkostninger. Investering Danmark kalder det en varedeklaration på investeringsbeviser.

Varedeklarationen skal udarbejdes på samme måde af alle investeringsforeninger. Emnerne i dokumentet er bestemt af EU, og reglerne gælder for alle investeringsforeninger i EU.

Målet er at gøre det nemt for investorer at sammenligne de forskellige investeringer.