Bliv investor

Bliv investor i Mojo Capitals

Du har nu mulighed for at blive medejer af ejendomsudviklingsselskabet Mojo Capitals’ aktuelle kapitalfond med en minimumsinvestering på 100.000 €, hvilket er EU’s minimumskrav.

I Mojo Capitals I A/S, som var den første fond der blev etableret, ønskede vi en eksklusiv og begrænset investorgruppe på omkring 25 investorer, der gerne måtte have eksisterende relationer til House of Mojo samt kendskab til Solkysten via egen bolig eller lignende investeringer.

I Mojo Capitals II A/S vil investorgruppen ligeledes være begrænset til 25 investorer. Vi forventer en kapitalrunde på 5-7,5 M €. Hver investor vil have muligheden for at investere op til 10% af den samlede kapital på 500-750.000 €. 

Tegningsperioden for Mojo Capitals II A/S er 1. Oktober 2023. Indbetaling på 50% er henholdsvis den 1. November 2023 og igen 1. April 2024. Kontakt os allerede nu for at komme på vores pre-launch liste, så du får mulighed for at komme iblandt de 25 eksklusive investorer.

KAPITALFONDE

ANTAL INVESTORER

INVESTERINGSPROJEKTER

SAMLET KAPITAL

Investortyper

Du kan blive en del af Mojo Capitals som privatperson eller virksomhed. Det kan foregå på to måder. Du kan enten investere i Mojo Capitals direkte gennem egne private midler eller investere pengene gennem et anpartsselskab (ApS) eller aktieselskab (A/S).

Invester via selskab

Vælger du at investere via et ApS eller A/S, får du overskuddet ud skattefrit til dit selskab. Dette kan lade sig gøre, da der ikke skal betales skat af dit afkast, eftersom pengene investeres i unoterede aktier i fonden. Der kan ikke investeres i fonden, hvis dine midler kommer fra pensionsmidler.

“Closed-end”-fond

Mojo Capitals er en såkaldt ”Closed-End”-fond, der ikke tager imod nye aktionærer, hvilket sikrer, at der ikke kommer løbende kapitalforhøjelser. Mojo Capitals kan opnå særlige driftsmæssige skattefordele på grund af opbygningen af kapitalfondens spanske datterselskab, som er et ejendomsudviklingsselskab.

Fordele ved investering

Vi betaler kun 2% ITP (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales) på eksisterende boliginvesteringer (gælder således ikke nybyggeri) i stedet for 7-10%. Vi opnår endvidere fuldt fradrag for vores renoveringer, hvilket en privat-person ikke gør ved senere gevinst-beskatning. Det betyder 19% øgede omkostninger på ens renoveringer for privatpersoner, men ikke for os.

Tegning af aktier

Tegningsperioden for Mojo Capitals II A/S er 1. oktober 2023. Tegningsblanket underskrives og sendes til invest@mojocapitals.com, der registrerer tegningen samt tidspunktet for modtagelsen. Dette bekræftes efterfølgende til investorerne. Indbetalingsperioden er 50% i oktober 2023 og 50% i marts 2024.

Et individuelt løbende exit

Der er to muligheder for at træde ud af selskabet uden for den strukturerede exitstrategi på maksimalt seks år. Første muligghed er “Eget salg (uden omkostninger)”. Denne strategi indebærer, at du selv finder en aftager til aktierne. Som investor har du pligt til at oplyse Mojo Capitals om den nye ejer. Anden mulighed er “Aktivt salg via Mojo Capitals Management ApS”. Denne salgsstrategi er en ‘No-Cure-No-Pay’-aftale, hvor vi fastlægger en kurs, som vi skal sælge dine aktier til indenfor seks måneder.