Bliv investor

Bliv investor i Mojo Capitals

Du har nu mulighed for at blive medejer af ejendomsudviklings-selskabet Mojo Capitals’ aktuelle kapitalfond med en minimumsinvestering på 100.000 €, hvilket er EU’s minimumskrav. Hver investor vil have muligheden for at investere op til fire millioner kroner, såfremt det godkendes af fondens bestyrelse.

I Mojo Capitals I A/S, som var den første fond der blev etableret, ønskede vi en eksklusiv og begrænset investorgruppe på omkring 25 investorer, der gerne måtte have eksisterende relationer til House of Mojo samt kendskab til Solkysten via egen bolig eller lignende investeringer.

Investortyper

Du kan blive en del af Mojo Capitals som privatperson eller virksomhed. Det kan foregå på to måder. Du kan enten investere i Mojo Capitals direkte gennem egne private midler, herunder enkeltmandsvirksomhed eller VSO (Virksomheds Skatteordning) eller investere pengene gennem et anpartsselskab (ApS) eller aktieselskab (A/S). Begge konstruktioner er gældende i Mojo Capitals I A/S.

Vælger du at investere via et ApS eller A/S, får du overskuddet ud skattefrit til dit selskab. Dette kan lade sig gøre, da der ikke skal betales skat af dit afkast, eftersom pengene investeres i unoterede aktier i fonden. Der kan ikke investeres i fonden, hvis dine midler kommer fra pensionsmidler.

Fordele ved investering med Mojo Capitals

Mojo Capitals er en såkaldt ”Closed-End”-fond, der ikke tager imod nye aktionærer, hvilket sikrer, at der ikke kommer løbende kapitalforhøjelser.

Mojo Capitals I A/S, og senere Mojo Capitals II, III, IIII A/S, kan opnå særlige driftsmæssige skattefordele på grund af opbygningen af kapitalfondens spanske datterselskab Mojo Capitals I SL (efterfølgende II, III, IIII og så videre), som er et ejendomsudviklingsselskab. Dette giver fonden to fordele og en ulempe.

Den første fordel er, at vi kun betaler 2% ITP (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales) på eksisterende boliginvesteringer (gælder således ikke nybyggeri) i stedet for 7-10%.

Den anden fordel er, at vi opnår fuldt fradrag for vores renoveringer, hvilket en privat-person ikke gør ved senere gevinst-beskatning, hvilket igen de facto betyder 19% øgede omkostninger på ens renoveringer for privatpersoner, men ikke for os.

Den eneste ulempe er, at vi skal afvikle vores bolig-investeringer indenfor fem år, således at den spanske stat er sikker på at kunne opnå den normale ITP hos en ny køber.

Vælger du at investere gennem et dansk selskab, vil du have mulighed for at trække afkastet skattefrit op i dit selskab.

Tegning af aktier i Mojo Capitals

Tegnings- og indbetalingsperioden for Mojo Capitals I A/S er fra den 1. juli til 30. august 2022, hvorefter der afholdes ekstraordinær generalforsamling omkring kapitalforhøjelsen og fonden starter sine investeringer.

Den efterfølgende tegnings- og indbetalingsperiode for Mojo Capitals II A/S er fra den 1. april til den 15. maj 2023.

Fonden

Fonden er en såkaldt ”Closed-End”-fond hvilket betyder, at der ikke inviteres nye investorer ind i fonden. Dermed vil der ikke ske yderligere kapitalforhøjelser med en fortynding af ejerandele til følge.

  Formål

  Det vedtægtsmæssige formål med Mojo Capitals er at investere i ældre boliger på Costa del Sol med henblik på renovering og efterfølgende videresalg. Kapitalfondens hovedaktivitet vil bestå i erhvervelse, renovering, drift, udlejning og til sidst videresalg af boligerne.

   Tegning

   Tegningsblanket underskrives og sendes til invest@mojocapitals.com, der registrerer tegningen samt tidspunktet for modtagelsen. Dette bekræftes efterfølgende til investorerne. Pengene deponeres ved advokat [PM1] og overføres først til Mojo Capitals, når betingelserne for tegning er opfyldt.

    Exitstrategi

    Ønsker du på et givent tidspunkt at stoppe som investor i en af Mojo Capitals’ fonde, vil du kunne sælge dine aktier frit til tredjepart, bede os om at hjælpe eller vente til fonden likvideres.

    Den overordnende exitstrategi for Mojo Capitals er en samlet exit på hele porteføljen efter maksimalt seks år. Det vil foregå ved salg af alle de opkøbte ejendomme, men præcis hvornår afhænger naturligvis af, om vi kan opnå en attraktiv pris for boligerne, og om vi ser muligheder for at opnå yderligere gode afkast ved at købe nye boliger indenfor tidsrammen på seks år.

    Et individuelt løbende exit

    Hvis du ønsker at træde ud af selskabet uden for den strukturerede exitstrategi, er der følgende salgsmuligheder for dig som investor:

    1. Eget salg (uden omkostninger)

    Denne strategi indebærer, at du selv finder en aftager til aktierne. Som investor har du desuden pligt til at oplyse Mojo Capitals om den nye ejer.

    2. Aktivt salg via Mojo Capitals Management ApS

    Denne salgsstrategi er en ’No-Cure-No-Pay-aftale’, som indgås mellem dig og Mojo Capitals Management ApS. Vi fastlægger en kurs, som vi skal sælge dine aktier til indenfor en begrænset periode på seks måneder.

    Hvis det lykkes os at afsætte dine aktier, vil der tilfalde Mojo Capitals Management et henvisningsgebyr på 2,5 % + moms af salgssummen. Hvis det derimod ikke lykkes for os at afsætte aktierne, vil der ikke ske betaling for vores arbejde.