Velkommen til Mojo Capitals

Du har nu mulighed for at blive en del af noget nyt og spændende på den spanske solkyst. Mojo har nemlig udviklet et nyt kapitalfondskoncept ved navn Mojo Capitals – og vi vil gerne invitere dig med på rejsen.

Det er et fordelagtigt tidspunkt for ejendomsinvesteringer på Solkysten! Priserne på det spanske boligmarked er lave sammenlignet med mange andre europæiske lande og efterspørgslen er stigende, hvilket skaber et godt grundlag for investeringsmuligheder.

Derudover blev der i 2022 implementeret en ny lov, der accelererer processen for at bygge nye ejendomme og renovere eksisterende. Hvis du ønsker at investere i ejendomme på Costa del Sol med udsigt til et fordelagtigt afkast, er Mojo Capitals det indlysende valg.

Mojo Capitals Costa del Sol

Bliv en del af noget større!

Som medejer af Mojo Capitals vil du blive en del af et større Mojo-koncept, som er bygget op om livsstilen på den bedste kyststrækning i Europa, Costa del Sol.

Hvem er Mojo?

Det andalusiske ejendomsmarked er et af de mest fremdrivende ejendomsmarkeder i Sydeuropa, men manglende agilitet i fornyelsen af markedet har betydet, at flere ejendomsrelaterede virksomheder ikke kan følge med tiden.

Mojo Estates SL blev grundlagt i 2017 på baggrund af dette hul i markedet. Vi så en mulighed for at handle og gøre en forskel med en mere strategidreven og kundecentreret tilgang. Sidenhen er den idé blevet omsat til praksis ved, at vi identificerer strukturelle medvinde og dyrker kundernes behov inden for forskellige segmenter. Derefter har vi metodisk opbygget markedsledende in-house kapaciteter til bedre at opfylde disse kundebehov, hvilket er en afgørende del af Mojo Capitals.

Innovation samt bæredygtige løsninger er drivkraften bag investeringsstrategierne. Vores investeringer er struktureret gennem specialiserede platforme som Mojo Invest, Mojo Club Invest og Mojo Capitals, der hver opfylder vores kunders forskellige behov. Vi kalder det overordnende koncept for House of Mojo.

Hvorfor investere i Mojo Capitals?

Mojo Capitals er for dig, der ønsker at investere i ejendomme med potentiale på Costa del Sol med den rette lokale partner, som kan stå for køb, renovering, mulig udlejning og sidst, men ikke mindst, salg af ejendommen med et godt afkast.

Mojo Capitals I A/S er den første Real Estate Investment Trust (REIT) på markedet, med en nytænkning af den traditionelle kapitalfond, hvor vi har fokus på ejendomsinvestering, renoveringsprojekter samt lejemål.

Vi har en anderledes strategi og struktur for vores forretning, hvilket giver vores investorer en række unikke fordele, som de ikke kan få andre steder på Solkysten!

Mojo Capitals vil foretage en række investeringer på det fremadstormende ejendomsmarked på den Sydspanske kyst gennem etablering af en række porteføljevirksomheder. Disse udvælges nøje efter vores juridiske due diligence proces og vores økonomiske investeringssimulationer, der synliggør, at det er muligt at skabe et godt afkast.

Mojo Capitals vil have aktivt ejerskab over sine investeringer, hvilket betyder, at der opnås fuld kontrol, så de nødvendige tiltag kan iværksættes (Reform, Rent, Resale).

En uafhængig kapitalfond uden lånerisiko!

Den fuldkomne kontrol over investeringerne har yderligere den fordel, at kapitalfonden ikke er afhængig af andre aktionærer eller finansieringskilder ved et salg af en eller flere af ejendommene.

Investeringer i boligerne finansieres udelukkende af egenkapital i form af investorernes indskud. Der er således ikke tale om gearing eller anden lånerisiko forbundet med investering i boligerne.

Alt i Mojo Capitals vil blive fulgt af ledelsen ned til mindste detalje og informationsniveauet til investorgruppen vil blive særdeles højt. I år 2023 bliver Mojo Capitals II A/S åbnet for investorer og året efter Mojo Capitals III A/S osv.

Senest om seks år vil der foretages en likvidation af fonden, altså en frivillig afvikling og frasalg af alle selskabets aktiver. Herefter fordeles indskud og overskud til ejerkredsen.

Fordelen ved denne forretningsmodel er, at likvidation skattemæssigt sidestilles med aktiesalg af fondens unoterede aktier, hvilket gør overskuddet skattefrit, så længe investeringen er foretaget via et dansk ApS eller A/S.

En seksårig investeringsplan med op til 60 % skattefri profit og et mål om intet mindre end 10 % i afkast per år.

Mojo Capitals Invesstment plan

Fordele ved investering i Mojo Capitals:

Mojo Capitals opnår gennem House of Mojo og kapitalfondens struktur en lang række fordele, der forbedrer fondens afkast:

 •  2% ITP fremfor de normale 7-10% i transferskat
 • Fradrag for renoveringer og mulighed for at betale 10% moms i stedet 21%
 • Partnerrabat på Mojos ejendomsmæglerkommission på 1% af boligens pris
 • Gratis advokatbistand, hvorved fonden sparer 2,42% af boligens pris
 • 40% partnerrabat ved udlejning, der almindeligvis koster 25% + moms

Investeringerne, der vil blive foretaget, baserer sig på vores gennemprøvede strategier og erfaring fra indtil nu 12 ejendomshandler for egne midler og via Mojo Club Invest, på strækningen mellem Málaga og Marbella, samt et utal af bolighandler for private og investorer gennem Mojo Estates SL siden 2017.

Målet er at opnå et afkast på 10 % per år efter spansk skat, hvilket er markant højere end det afkast, du som investor normalt ville kunne opnå ved investeringer i almindelige børsnoterede aktier. Den investeringsform, som vi benytter, kaldes for kapitalfondsejerskab.

Når du som investor bliver en del af Mojo Capitals, og dermed investerer i det spanske boligmarked, bidrager du positivt til både din virksomhed og lokalsamfundet på Costa del Sol gennem vores ESG-målsætninger, som du kan se nedenfor.

Positive effekter, som din investering bidrager til:

 • Styrkelse af samfundsøkonomien via økonomisk vækst
 • At løfte kvaliteten af boligmassen i lokalområdet
 • Udvikling af samfundet gennem innovative iværksættervirksomheder
 • Understøttelse af turismen med energieffektive boliger
 • Skabelse af flere lokale arbejdspladser
 • Gennemsigtighed og governance i alle processer.

Vi arbejder altså både for at skabe et godt afkast til dig som investor, og for at understøtte en bæredygtig udvikling af det lokalsamfund vi opererer i.

Hvad skal du vide før du investerer?

Vi gør tingene lidt anderledes end de fleste, og det kommer også til udtryk i vores nye Real Estate Investment Trust (REIT), som er den første på Costa del Sol. Vi vil investere i lukrative ejendomme på Solkysten med henblik på renovering, muligvis ferieboligudlejning, og til sidst salg med et forventet årligt afkast på 10 % efter skat.

Vi vil undervejs opdatere vores investorer gennem videoer, billeder samt dokumenter, som alle har til formål at skabe mest mulig gennemsigtighed omkring udviklingsprocessen. Der vil du som investor være med fra den første væg bliver revet ned, til vi står med en køber som underskriver kontrakten.

Bliv klogere på, hvordan Mojo Capitals er opbygget, hvilke skattemæssige fordele, du kan opnå som investor og hvordan vores investeringsplan og tidslinje ser ud herunder.

Kapitalfondens struktur

Mojo Capitals er en alternativ investeringsfond etableret af Per Mønsted, Jacob Johansen og Joachim Voola Schiødtz. Kapitalfonden er den første af sin slags på Costa del Sol og selve opbygningen er helt unik. Det er nemlig kapitalfondens struktur der muliggør, at du som investor kan opnå særlige driftsmæssige skattefordele.

Tidslinjen

Hvorfor seks år? Mojo Capitals er “closed-end”-fond, der tager udgangspunkt i en seksårig investeringsplan, som har til formål at skabe den bedst mulige ROI (Return On Investment) for vores investorer. “Time is money”, så bliv klogere på hvordan vores investeringsplan ser ud og hvorfor vi likviderer kapitalfonden efter maksimalt seks år.

Bliv investor

Vil du gerne investere i ejendomme på Costa del Sol med henblik på at opnå et rentabelt afkast? Så er Mojo Capitals lige noget for dig! Vi ønsker en eksklusiv og begrænset investorgruppe på omkring 25 investorer, der gerne må have eksisterende relationer til House of Mojo samt kendskab til Solkysten via egen bolig eller lignende investeringer.